Elektroniczne pompy obiegowe do C.O.

Pompy obiegowe służą do wymuszania obiegu medium grzewczego w systemach CO.
Odpowiadają za równomierne przemieszczanie się medium grzewczego poprzez system instalacji grzewczej. Pomagają w utrzymaniu optymalnego obiegu cieczy grzewczej, co sprzyja efektywnemu i równomiernemu ogrzewaniu budynku.

W obecnych czasach jednym z priorytetów jest energooszczędność, także jeśli chodzi o technikę grzewczą. W coraz większej ilości przypadków manualne trzybiegowe pompy zastępowane są pompami elektronicznymi.
Zapewniają one bowiem wydajniejszą pracę i zużywają znacznie mniej energii niż pompy tradycyjne. Zastosowany w nich procesor daje możliwość wybrania jednego z kilku trybów pracy, które można dostosować do aktualnych potrzeb.

Sterownik mikroprocesorowy odpowiada za analizę parametrów i warunków pracy pompy. W trybie automatycznym ciśnienie i moc pompy dostosowują się do zapotrzebowania urządzenia na ciepło.
Ważną zaletą sterowania elektronicznego jest zmniejszenie mocy pracy pompy w przypadku spadku zapotrzebowania na ciepło – np. w nocy.
Większość urządzeń wyposażona jest w wyświetlacz pokazujący aktualne zużycie energii elektrycznej. Wszystko to sprawia, że użytkowanie jest maksymalnie wygodne, a regulacja parametrów niezwykle łatwa.

Aby pompa była w pełni sprawna i wydajna, należy oczywiście zadbać o jej prawidłowe użytkowanie zgodnie z zaleceniami producenta, między innymi poprzez stosowanie filtrów siatkowych i separatorów magnetycznych.

W przeciętnym gospodarstwie domowym od 10 do 20% zużycia energii elektrycznej przypada na pompy tradycyjne. Pompa GOSHE 40-XX I 60-XX jest przyjazna dla użytkownika, jak i środowiska naturalnego dzięki niskiemu zużyciu energii elektrycznej. Zastosowanie pomp GOSHE 40-XX I 60-XX pozwala zmniejszyć zużycie energii nawet o ok. 80% w porównaniu z tradycyjną pompą obiegową. Przy czym moc hydrauliczną utrzymano na niemal tym samym poziomie, co w przypadku pomp standardowych. Moc pompy dostosowuje się do rzeczywistego zapotrzebowania systemu, gdyż pracuje ona zgodnie z zasadą ciśnienia proporcjonalnego.

Przy wyborze pompy obiegowej do instalacji centralnego ogrzewania dwoma kluczowymi wskaźnikami są wydajność pompy oraz tzw. wysokość podnoszenia.

Pompa GOSHE 40-XX I 60-XX ma tę wyjątkową zaletę, że pracuje w dwóch zakresach 40 i 60 do wyboru. Tym samym nasza oferta zawiera dwie funkcjonalności w jednym urządzeniu.
Urządzenie posiada panel sterowania i wyświetlacz LED.

Ustawienie zakresu wydajności pompy elektronicznej GOSHE APM jest następujące:

Po podłączeniu do sieci, przyciskamy dwa przyciski.
Następnie wybieramy zakres pracy 60 lub 40.
Po wybraniu danego zakresu należy odłączyć pompę z sieci.
Po 15 sekundach pompa programuje się sama i pracuje w zadanym zakresie.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *