Wodmax Sp. z o. o.,
ul. Zientary-Malewskiej 43,
10-307 Olsztyn

Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 PLN

NIP: 7393393074
REGON: 519594733
KRS: 0000189250
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Wodmax Sp. z o. o.

10-307 Olsztyn
ul. Zientary-Malewskiej 43

 89/ 545 90 13

biuro@wodmax.pl

Księgowość:
 89/ 545 90 16

Magazyn:
 89/ 545 90 18

 89/ 545 90 24