Zawory antyskażeniowe – rodzaje

Jeżeli zastanawiasz się jaki zawór antyskażeniowy wybrać i czym różnią się poszczególne zawory antyskażeniowe – przeczytaj nasz wpis, który odpowiada na zadane pytania.

Spis treści:

  1. Zawór antyskażeniowy – jak działa?

  2. Rodzaje zaworów antyskażeniowych

  3. Zastosowanie zaworów antyskażeniowych

  4. Zawory antyskażeniowe – przepisy

Zawór antyskażeniowe – jak działa?

Zawór antyskażeniowy umożliwia ochronę wody przed jej wtórnym zanieczyszczeniem. Działanie zabezpieczenia polega na otwarciu dostępu powietrza atmosferycznego do wnętrza instalacji w przypadku wystąpienia chwilowego podciśnienia i uniemożliwienia wessania do instalacji wody zanieczyszczonej. W praktyce jest to zawór zwrotny, który nie pozwala cofnąć się wodzie. Zawór antyskażeniowy powinien być zainstalowany bez względu na źródło wody czy jest to przydomowa studnia czy przyłącze wodne z sieci wodociągowej.

Zawory antyskażeniowe dostępne w ofercie Wodmax są wyprodukowane zgodnie z europejskimi normami.

Rodzaje zaworów antyskażeniowych

Odpowiednie normy techniczne precyzyjnie określają typy zabezpieczeń zaworów i ich dopuszczalne zastosowania.

Wyróżniamy 3 typy zaworów antyskażeniowych:

  • typ BA, to głównie izolatory przepływów zwrotnych, dające możliwość nadzoru (stosowane są np. w budynkach wielorodzinnych, użyteczności publicznej, obiektach usługowych, przemysłowych),

  • typ CA, nie daje możliwości nadzoru, a są to izolatory przepływów (stosowane np. w instalacjach grzewczych bez inhibitorów),

  • typ EA – to bardzo czułe na wahania ciśnienia zawory antyskażeniowe, dające możliwość nadzoru.

Zastosowanie zaworów antyskażeniowych

Zawory zwrotne antyskażeniowe muszą być stosowane w każdej instalacji wodociągowej, w której jest dostęp do wody pitnej. Ich niezawodna zasada działania chroni wodę pitną przed

zanieczyszczeniem na skutek przepływu zwrotnego zarówno w instalacji zewnętrznej, jak i

wewnętrznej. Zawór antyskażeniowy powinien być zamontowany w początkowym punkcie sieci wodociągowej wewnątrz budynku, a więc odpowiednim miejscem jest odcinek za wodomierzem od strony instalacji domowej. Oddzielnie powinny być zabezpieczone odgałęzienia instalacji wodociągowej np. instalacja główna, instalacja hydrantowa, instalacja zraszania w ogrodzie. Zawór antyskażeniowy działa automatycznie i jest bezobsługowy.

Zawory antyskażeniowe – przepisy

Stosowanie zaworów antyskażeniowych jest odgórnie narzucone przez prawo budowlane.

Podstawowym aktem prawnym, dotyczącym zasad stosowania zaworów antyskażeniowych jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r., wraz z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie to stosuje się przy projektowaniu i budowie nowych obiektów, ale także przy

remoncie i modernizacji budynków istniejących – ustala ono szczegółowe przepisy, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia.

Zagadnień zaworów antyskażeniowych dotyczą:

(…) Par. 113, ust. 7: Instalacja wodociągowa powinna mieć zabezpieczenia uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych, określonymi w Polskiej Normie dotyczącej projektowania instalacji wodociągowych.

(…) Par.115, ust. 2: Za każdym zestawem wodomierza głównego od strony instalacji należy

zainstalować zabezpieczenie, o którym mowa w par.113, ust. 7

Tak więc konieczność stosowania zaworów zwrotnych antyskażeniowych narzuca ustawodawca, w trosce o bezpieczeństwo wszystkich obywateli.